IRSHAD AIR SYSTEMS & INDUSTRIES

Shri. Irshad Sayyad
IRSHAD AIR SYSTEMS & INDUSTRIES
Plot no. 11, Industrial Estate, Basaveshwar Nagar, Hotagi Road, Solapur.
Ph. No. 0217 – 2607861
Mob.9422285789
Mem. Receipt No. M2753